Αυτόματη προεπιλογή υποψηφίων


Μειώστε τον χρόνο αρχικής επιλογής των υποψηφίων από ώρες σε λίγα λεπτά.

Αυτόματη βαθμολόγηση βιογραφικών Match Score

Το SmartCV αναλύει αυτόματα το βιογραφικό και τα επιμέρους χαρακτηριστικά του και κατατάσσει (0-100%) τον κάθε υποψήφιο ανάλογα με το πόσο σχετικός είναι με τη θέση εργασίας.

Για τον καθορισμό της κατάταξης λαμβάνονται υπόψη στοιχεία που αναγνωρίζονται αυτόματα από το κείμενο του βιογραφικού όπως: Χρόνος και είδος προϋπηρεσίας, επίπεδο σπουδών, διοικητικό επίπεδο, δεξιότητες, ξένες γλώσσες κ.α.


Αυτόματη μετατροπή των βιογραφικών σε δομημένα προφίλ SmartCV

Δείτε τους υποψηφίους με έναν ξεκούραστο και ομογεονοποιημένο τρόπο.

Το προφίλ περιλαμβάνει όλες τις βασικές πληροφορίες του βιογραφικού όπως: Προϋπηρεσία, εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, ξένες γλώσσες, δεξιότητες κ.α.

Επίσης υπολογίζονται αυτόματα και εμφανίζονται με συνοπτική μορφή: Διάρκεια προϋπηρεσίας, μέση παραμονή ανά εργοδότη, εργασιακή κατάσταση, διάρκεια και τύπος διοικητικής εμπειρίας.

Επιπλέον, το πρωτότυπο βιογραφικό είναι διαθέσιμο άμεσα με ένα κλικ.


Αυτόματο φιλτράρισμα και ταξινόμηση των υποψηφίων με πολλαπλά κριτήρια

Ολα τα στοιχεία του δομημένου προφίλ SmartCV μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια για το φιλτράρισμα και την ταξινόμηση τόσο των υποψηφίων μίας συγκεκριμένης θέσης εργασίας όσο και για το σύνολο των υποψηφίων.

Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να φιλτράρετε/ταξινομήσετε τους υποψηφίους ανάλογα με: το Match SCore, τη διάρκεια προϋπηρεσίας, τη διάρκεια διοικητικής εμπειρίας, την εργασιακή κατάσταση, τη διοικητική βαθμίδα, εργοδότες και τίτλους θέσεων, γεωγραφική περιοχή και εγγύτητα με τον τόπο εργασίας, τύπο σχολής και πτυχίου, ξένες γλώσσες κ.α.


Αυτόματες προτάσεις υποψηφίων από το αρχείο για νέες θέσεις εργασίας

To SmartCV αναλύει το κείμενο της περιγραφής θέσης, με την μορφή ακριβώς που δημοσιεύεται, και σας προτείνει εντελώς αυτόματα υποψηφίους που έχετε ήδη στο αρχείο σε άλλες θέσεις.

Για τις αυτόματες προτάσεις λαμβάνεται υπόψη ο τίτλος της θέσης, η προϋπηρεσία, η εκπαίδευση, οι δεξιότητες, το διοικητικό επίπεδο της θέσης καθώς και οι ξένες γλώσσες που ζητούνται.

...

Αυτόματος εντοπισμός της γεωγραφικής θέσης του υποψηφίου

Το SmartCV αναγνωρίζει αυτόματα την γεωγραφική θέση του υποψηφίου ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο αυτή γράφτηκε στο βιογραφικό.

Επίσης υπολογίζει αυτόματα και με απόλυτη ακρίβεια την γεωγραφική απόσταση από την τοποθεσία της θέσης εργασίας και τη χρησικοποιεί ως πιθανό στοιχείο ταξινόμησης.


Αυτόματη εισαγωγή σκαναρισμένων βιογραφικών

Το SmartCV υποστηρίζει πλήρως την εισαγωγή σκαναρισμένων βιογραφικών, με αυτόματη ανάγνωση OCR πριν από την μετατροπή τους σε δομημένα προφίλ SmartCV. Δεν χρειάζεται καμμία σχετική προετοιμασία από την πλευρά σας.

Ιδιαίτερα χρήσιμο για εταιρίες με φυσικά καταστήματα στα οποία πιθανοί υποψήφιοι αφήνουν τα βιογραφικά τους σε έντυπη μορφή.

Διαχείριση και επικοινωνία

Προσελκύστε, διαχειριστείτε και επικοινωνήστε με τους υποψήφιους, εύκολα και αποτελεσματικά.

Περισσότερα

Συνεργασια

Συνεργαστείτε αποτελεσματικά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας

Περισσότερα

GDPR ready

Πλήρης συμβατότητα με τις επιταγές του κανονισμού GDPR.

Περισσότερα

Μοντέλο χρέωσης Pay as You Go,
χωρίς επιπλέον χρεώσεις και συνδρομές

Πληρώστε μόνο για τα βιογραφικά που μετατρέπετε σε δομημένα προφίλ SmartCV.
Χωρίς επαναλαμβανόμενες χρεώσεις και με απεριόριστο αριθμό θέσεων εργασίας, χρηστών και εταιρειών.


ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ
Δεν απαιτείται χρήση κάρτας