Μοντέλο χρέωσης Pay as You Go,
χωρίς επιπλέον χρεώσεις και συνδρομές


Πληρώστε μόνο για τα βιογραφικά που μετατρέπετε σε δομημένα προφίλ SmartCV ή τις βιντεο-συνεντεύξεις που πραγματοποιείτε.
Χωρίς επαναλαμβανόμενες χρεώσεις και με απεριόριστο αριθμό θέσεων εργασίας, χρηστών και εταιρειών.
Η υπηρεσία των βίντεο-συνεντεύξεων διατίθεται και ανεξάρτητα από τη λειτουργικότητα της διαχείρισης βιογραφικών.

Αριθμός
Smart CVs
Τιμή

300

199

600

369

1.200

699

2.400

1.299

Αριθμός
βίντεο-συνεντεύξεων
Τιμή

50

249

100

459

200

859

400

1.559