Καλύτερες προσλήψεις σε λιγότερο χρόνο


Αντικαταστήστε τη διαδικασία των τηλεφωνικών συνεντεύξεων με τις βίντεο-συνεντεύξεις on-demand.
Αποκτήστε καλύτερη και αντικειμενικότερη εικόνα για περισσότερους υποψήφιους σε λιγότερο χρόνο.

Πώς λειτουργεί

 1. 1
  Ορίζετε τις ερωτήσεις της βίντεο-συνέντευξης, οι οποίες μπορεί να είναι και σε μορφή βίντεο.
 2. 2
  Στέλνετε στον υποψήφιο μία πρόσκληση με email, προκειμένου να απαντήσει στη βίντεο-συνέντευξη, εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.
 3. 3
  Ο υποψήφιος απαντά στις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας την κάμερα του υπολογιστή ή του κινητού του.
 4. 4
  Λαμβάνετε αυτόματα ειδοποίηση όταν η βιντεο-συνέντευξη ολοκληρωθεί και την βλέπετε από τον υπολογιστή ή το κινητό σας.

Τα πλεονεκτήματα για την εταιρεία σας

Πληρέστερη εικόνα υποψηφίου

Αποκτάτε πληρέστερη εικόνα για τον υποψήφιο, η οποία σας επιτρέπει να βγάλετε περισσότερα και ουσιαστικότερα συμπεράσματα σε σχέση με την τηλεφωνική επικοινωνία.Χωρίς δέσμευση του χρόνου σας

Εξοικονομείτε πολύ χρόνο χωρίς να δεσμεύεστε με τηλεφωνικά ραντεβού σε ορισμένη χρονική στιγμή όπως στην περίπτωση του τηλεφωνήματος. Βλέπετε τη συνέντευξη όποτε επιθυμείτε. Η δομή και η ροή της συνέντευξης είναι απολύτως ελεγχόμενες.

phone

Περισσότεροι υποψήφιοι σε λιγότερο χρόνο

Μπορείτε να δείτε περισσότερους υποψήφιους σε λιγότερο χρόνο. Ο καθαρός χρόνος απάντησης του υποψήφιου στη βίντεο-συνέντευξη ισούται περίπου με το μισό χρονικό διάστημα μιας τηλεφωνικής συνομιλίας.Αντικειμενικότερη αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται αντικειμενικότερη, καθώς έχει την ίδια -λεπτομερή- εικόνα παραπάνω από ένα μέλος της ομάδας.

Δυνατότητες


Παραμετροποιήστε τις βίντεο-συνεντεύξεις σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Ρυθμιζόμενη διάρκεια απάντησης

Ορίστε τη μέγιστη διάρκεια απάντησης για κάθε ερώτηση.

Ρυθμιζόμενος αριθμός λήψεων

Ο υποψήφιος μπορεί να πραγματοποιήσει περισσότερες από μία βίντεο-λήψη και να επιλέξει στο τέλος την καλύτερη.

Ρυθμιζόμενος χρόνος σκέψης

Μπορείτε να ορίσετε συγκεκριμένο χρόνο σκέψης προτού ξεκινήσει αυτόματα η βίντεο-λήψη.

Βίντεο εισαγωγής και ολοκλήρωσης συνέντευξης

Δείξτε στον υποψήφιο ένα εταιρικό βίντεο στην αρχή ή/και στο τέλος της βίντεο-συνέντευξης.

Ερωτήσεις σε μορφή βίντεο

Η κάθε ερώτηση μπορεί να συνοδεύεται και από ένα σχετικό βίντεο.

Δυνατότητα διαμοιρασμού

Δυνατότητα διαμοιρασμού της βίντεο-συνέντευξης και σε χρήστες χωρίς κωδικό, με σύνδεσμο που είναι ενεργός για συγκεκριμένο αριθμό ημερών.

Σημειώσεις σε μορφή κειμένου

Δυνατότητα για τον υποψήφιο να προσθέσει στην απάντησή του σημειώσεις σε μορφή κειμένου.

Ανάκληση βίντεο-συνέντευξης

Ο υποψήφιος μπορεί να ανακαλέσει τη βίντεο-συνέντευξη του (συμβατότητα με GDPR).

Μεταφόρτωση υφιστάμενου βίντεο

Ρυθμιζόμενη επιλογή που επιτρέπει στον υποψήφιο να απαντήσει με ένα υφιστάμενο βίντεο.

Μοντέλο χρέωσης Pay as You Go,
χωρίς επιπλέον χρεώσεις και συνδρομές

Πληρώστε μόνο για τα βίντεο-συνεντεύξεις που πραγματοποιείτε.
Χωρίς επαναλαμβανόμενες χρεώσεις και με απεριόριστο αριθμό
θέσεων εργασίας, χρηστών και εταιρειών.
Η υπηρεσία των βίντεο-συνεντεύξεων διατίθεται και ανεξάρτητα, χωρίς τη λειτουργικότητα της διαχείρισης βιογραφικών.


ΔΩΡΕΑΝ ΔΟΚΙΜΗ
Δεν απαιτείται χρήση κάρτας